Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 3 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Jazz Musician 3
Grundnivå, D0163G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 2 (D0147G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
• uppvisa god kunskap om och förståelse för generella och för inriktningen relevanta färdigheter vid ensemblespel (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för ekonomi, med utgångspunkt i musikeryrket
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för PA-teknik
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för komposition inom jazzgenren

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa god färdighet och förmåga i ensemblespelets hantverk (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i PA-teknik
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i komposition inom jazzgenren

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp 

Kursinnehåll

Kursen innehåller

  • ekonomi
  • PA- teknik
  • hantverksensemble
  • komposition

Genomförande
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Material som används i kursen presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0008EkonomiU G#1.00ObligatoriskH18
0009PA - teknikU G#1.00ObligatoriskH18
0011HantverksensembleU G#1.50ObligatoriskH20
0012KompositionU G#4.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14