KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 4 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Jazz Musician 4
Grundnivå, D0165G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 3 (D0163G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 


• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för rollen som bandledare/kapellmästare, inom den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för arrangering inom jazzgenren
• uppvisa god kunskap om och förståelse för generella och för inriktningen relevanta färdigheter vid ensemblespel (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
  
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga som bandledare/kapellmästare; att verbalt och praktiskt kunna genomdriva egna musikaliska idéer i en ensemblesituation
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i arrangering inom jazzgenren
• uppvisa god färdighet och förmåga i ensemblespelets hantverk (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
  

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp 

Kursinnehåll

Kursen innehåller

  • ensembleledning
  • arrangering
  • hantverksensemble

Genomförande
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Material som används i kursen presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0009EnsembleledningU G#2.00ObligatoriskH20
0010ArrangeringU G#4.00ObligatoriskH20
0011HantverksensembleU G#1.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.