KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 3 7,5 Högskolepoäng

Musical Craft - Rock Musician 3
Grundnivå, D0166G
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 2 (D0156G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa goda kunskaper och förståelse för musikens teoretiska innehåll och uppbyggnad inom genren
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse för PA-teknik som en viktig del av ett musikerskap
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse för ekonomiska frågor och verktyg som en viktig del av ett musikerskap

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa goda färdigheter och förmåga i att analysera och reflektera kring för genren typiska musikaliska element, strukturer och förlopp; samt använda och förstå musikalisk terminologi i tal och skrift
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga i att musicera på biinstrument

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
 • uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • praktisk musiklära och stilanalys
 • biinstrument
 • PA-teknik
 • ekonomi

Genomförande
 • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas i förekommande fall vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001PA-teknik1.0U G#
0002Praktisk musiklära och stilanalys1.5U G#
0003Ekonomi1.0U G#
0004Biinstrument4.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.