Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 3 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Rock Musician 3
Grundnivå, D0166G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 2 (D0156G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa god kunskap om och förståelse för musikaliska byggstenar, strukturer och stilistiska element, inom den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för PA-teknik
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för ekonomi, med utgångspunkt i musikeryrket

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa god färdighet och förmåga i att analysera och reflektera kring för genren typiska musikaliska element, strukturer och förlopp; samt applicera dessa kunskaper i praktiskt musicerande
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i att musicera på biinstrument
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i PA-teknik


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp 

Kursinnehåll
Kursen innehåller
  • PA-teknik  
  • praktisk musiklära och stilanalys
  • ekonomi
  • biinstrument

Genomförande
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas i förekommande fall vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001PA-teknikU G#1.00ObligatoriskH17
0002Praktisk musiklära och stilanalysU G#1.50ObligatoriskH17
0003EkonomiU G#1.00ObligatoriskH17
0004BiinstrumentU G#4.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14