Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 3 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Rock Musician 3
Grundnivå, D0166G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 2 (D0156G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa god kunskap om och förståelse för musikaliska byggstenar, strukturer och stilistiska element, inom den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för PA-teknik
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för ekonomi, med utgångspunkt i musikeryrket

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa god färdighet och förmåga i att analysera och reflektera kring för genren typiska musikaliska element, strukturer och förlopp; samt applicera dessa kunskaper i praktiskt musicerande
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i att musicera på biinstrument
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i PA-teknik


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp 

Kursinnehåll
Kursen innehåller
  • PA-teknik  
  • praktisk musiklära och stilanalys
  • ekonomi
  • biinstrument

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom klingande/praktisk redovisning, muntlig redovisning, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001PA-teknikU G#1.00ObligatoriskH17
0002Praktisk musiklära och stilanalysU G#1.50ObligatoriskH17
0003EkonomiU G#1.00ObligatoriskH17
0004BiinstrumentU G#4.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11