KURSPLAN

Musikalisk profil - Studiomusiker 4 15 högskolepoäng

Musical Profile - Session Musician 4
Grundnivå, D0174G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Studiomusiker 3 (D0169G) och Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 3 (D0168G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa goda kunskaper i tekniska och metodiska frågeställningar kring instrumental- och ensemblemusicerande, kring den egna övningen och kring utvecklingen i den egna profileringen
 • uppvisa goda kunskaper om musikalisk produktion

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa goda färdigheter i att hantera och utveckla ett musikaliskt material för instudering, både enskilt och i ensemble
 • uppvisa goda färdigheter att skapa en musikalisk produktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • instrumentalundervisning
 • ensemblespel
 • studioinspelningar

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • ensemblespel
 • studioinspelningar

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter

Examinator
Viktor Fagerlund

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sångU G VG *5.00ObligatoriskV18
0002StudioarbeteU G#5.00ObligatoriskV18
0003Ensemble och improvisationU G VG *3.00ObligatoriskV18
0004Avista/sångämneU G#2.00ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.