KURSPLAN

Brukspiano 1 7,5 högskolepoäng

Chord Piano 1
Grundnivå, D0175G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha grundläggande kunskaper om ackord och ackompanjemang.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha grundläggande färdighet att spela ackord och olika ackompanjemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande, speltekniska övningar samt teoretiska moment.


Genomförande

Kursen genomförs i grupp med enskild handledning.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.

Slutexamination sker i form av spelprov.


Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Examination 1U G VG *3.70ObligatoriskH17
0002Examination 2U G VG *3.80ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.