Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Jazzpiano 2 7,5 högskolepoäng

Jazz Piano 2
Grundnivå, D0180G
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Jazzpiano 1 (D0179G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
  • ha goda kunskaper om ackord, improvisation samt ensemblespel inom jazzområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
  • ha god färdighet att spela ackord, improvisera och att spela i ensemble inom jazzområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll
Kursen innehåller musicerande, speltekniska övningar samt teoretiska moment.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med enskild undervisning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom klingande/praktisk redovisning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Robert Svensson

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Fortlöpande redovisningU G VG *5.50ObligatoriskV23
0004Praktisk slutredovisningU G VG *2.00ObligatoriskV23

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-06-14