KURSPLAN

Jazzpiano 2 7,5 högskolepoäng

Jazz Piano 2
Grundnivå, D0180G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0179G Jazzpiano 1 (eller motsvarande)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
  • ha goda kunskaper om ackord, improvisation samt ensemblespel inom jazzområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
  • ha god färdighet att spela ackord, improvisera och att spela i ensemble inom jazzområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll
Kursen innehåller musicerande, speltekniska övningar samt teoretiska moment.

Genomförande
Kursen genomförs i grupp med enskild handledning.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Slutexamination sker i form av spelprov.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Examination 1U G VG *3.70ObligatoriskH18
0002Examination 2U G VG *3.80ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.