Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Piano/Keyboard individuell fördjupning 1 7,5 högskolepoäng

Piano/Keyboard Specialized studies 1
Grundnivå, D0195G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Jazzpiano 3 eller Pop/Rock Keyboard 3 eller Brukspiano 3 (eller motsvarande)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
  • ha fördjupade kunskaper om musikaliskt uttryck inom det valda profilområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
  • ha fördjupade färdigheter att uttrycka sig musikaliskt inom det valda profilområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll
Planeras individuellt i samråd med läraren.

Genomförande
Kursen genomförs som enskild undervisning/handledning.

Examination
Kursen examineras individuellt i samråd med läraren.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Examination 1U G VG *3.70ObligatoriskV19
0002Examination 2U G VG *3.80ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17