KURSPLAN

Introduktion till Complete Vocal Technique. 7,5 Högskolepoäng

Introduction to Complete Vocal Technique
Grundnivå, D0199G
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

- ha grundläggande kunskaper om Complete Vocal Technique (Komplett sångteknik) vilket innefattar anatomi, stöd, funktioner, twang, klangfärg och vokaler. 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

- ha grundläggande färdighet att använda sin röst på ett hälsosamt sätt.
- ha grundläggande färdighet att använda stöd.
- ha grundläggande färdighet att välja funktioner efter repertoar och musikaliska önskemål. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten 

- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet. 


Kursinnehåll

Vi arbetar med anatomi, stöd, funktioner, twang, klangfärg och vokaler. Du får redskapen att sjunga olika stilar på ett hälsosamt sätt.


Genomförande

Gruppundervisning och individuell coachning (enskilt och inför gruppen).Examination
Kursen redovisas individuellt genom deltagande i gruppundervisning samt redovisning av förelagda uppgifter. Slutexamination sker i form av uppspel.

Examinator
Maria Juuso Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kursmaterial tillhandahålls vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G#