Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till Complete Vocal Technique. 7,5 högskolepoäng

Introduction to Complete Vocal Technique
Grundnivå, D0199G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

- ha grundläggande kunskaper om Complete Vocal Technique (Komplett sångteknik) vilket innefattar anatomi, stöd, funktioner, twang, klangfärg och vokaler. 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

- ha grundläggande färdighet att använda sin röst på ett hälsosamt sätt.
- ha grundläggande färdighet att använda stöd.
- ha grundläggande färdighet att välja funktioner efter repertoar och musikaliska önskemål. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten 

- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet. 


Kursinnehåll

Vi arbetar med anatomi, stöd, funktioner, twang, klangfärg och vokaler. Du får redskapen att sjunga olika stilar på ett hälsosamt sätt.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Gruppundervisning och individuell coachning (enskilt och inför gruppen).Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom muntlig, skriftlig och musikalisk redovisning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Kursmaterial tillhandahålls vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV19
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11