Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gypsy Jazz Gitarr 7,5 högskolepoäng

Gypsy Jazz Guitar
Grundnivå, D0200G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0114G Gitarr 1, jazz/rockinriktning eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten
– ha grundläggande kunskaper om Gypsy Jazz och den repertoar som representerar stilen. 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha grundläggande färdighet att instudera och framföra genrerepresentativ repertoar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärande

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskaper om sitt instrument och dess repertoar. 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- uppvisa färdighet på sitt instrument, tekniskt och konstnärligt samt förmåga att framföra genrerepresentativ repertoar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet. 


Kursinnehåll
Kursen innehåller musicerande, speltekniska övningar och genrekännedom.

Genomförande
Kursen genomförs enskilt och/eller i grupp.

Examination
Kursen examineras individuellt eller i grupp genom redovisning av förelagda uppgifter. Slutexamination sker i form av uppspelning av tidigare studerad repertoar.

Examinator
Tommy Lakso

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Öberg: Gypsy Fire
Horowitz: Gypsy Picking
Lakso: Improvisationsmaterial

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH19
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17