KURSPLAN

Percussion 2 7,5 högskolepoäng

Percussion 2
Grundnivå, D0202G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Percussion 1 (D0201G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskaper om sina percussioninstrument och deras repertoar. 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- uppvisa färdighet på sina percussioninstrument, tekniskt och konstnärligt samt förmåga att framföra genrerepresentativ repertoar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet. 

Kursinnehåll
Kursen innehåller musicerande, speltekniska övningar.

Genomförande
Kursen genomförs enskilt och/eller i grupp.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. Slutexamination sker i form av spelprov.

Examinator
Björn Hällis

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV20
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.