Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 1 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 1
Grundnivå, D0212G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori. Antagningsprovet består av tre delar; del 1: arbetsprov, personligt brev, del 2: sång-/spelprov, jam-prov, del 3: sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblekonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för olika former av låtskrivande


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga till instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter och förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck
 • uppvisa grundläggande färdigheter i att skriva egna låtar


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • reflektera över den egna utvecklingen på sitt instrument i ett ensemblesammanhang
 • kunna uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp  

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • ensemblespel
 • låtskrivande
 • instrumentalundervisning
 • scenisk gestaltning  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • ensemblespel  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras individuellt genom muntlig, skriftlig och musikalisk redovisning.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Viktor Fagerlund

Övergångsbestämmelser
Kursen D0212G motsvarar kursen D0157G

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001EnsemblespelU G#6.00ObligatoriskH20
0002LåtskrivandeU G#2.50ObligatoriskH20
0003Instrument/sångU G#3.50ObligatoriskH20
0004Scenisk gestaltningU G#1.00ObligatoriskH20
0005ProjektveckaU G#2.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-06-14