KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 4 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 4
Grundnivå, D0215G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 3 (D0214G eller D0167G) och Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 3 (D0166G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa god kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentet, tekniskt såväl som musikaliskt
 • uppvisa god kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblesituationer
 • uppvisa god kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod
 • uppvisa god kunskap om och förståelse för olika former av låtskrivande


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa goda färdigheter och god förmåga till instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa goda färdigheter och god förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa goda färdigheter och god förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck
 • uppvisa goda färdigheter och god förmåga att skriva egna låtar

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet på sitt instrument och i ett ensemblesammanhang
 • kunna reflektera över förhållningssättet till det egna lärandet individuellt såväl som i grupp  

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • ensemblespel
 • instrumentalundervisning  
 • låtskrivande
 • improvisation  

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp  

Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter 


Examinator
Anna Wedin

Övergångsbestämmelser
Kursen D0215G motsvarar kursen D0172G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001EnsemblespelU G#7.00ObligatoriskH20
0002Instrument/sångU G#4.00ObligatoriskH20
0003LåtskrivandeU G#3.00ObligatoriskH20
0004ImprovisationU G#1.00ObligatoriskH20