Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 5
Grundnivå, D0216G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 4 (D0215G eller D0172G) och Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 4 (D0171G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentet, tekniskt såväl som musikaliskt.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblesituationer.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för individuellt fördjupningsarbete.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för låtskrivande.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för producentskap. 

Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till instudering av tilldelad repertoar.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till individuellt fördjupnigsarbete.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till låtskrivande.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till producentskap. 


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet på sitt instrument och i ett ensemblesammanhang.
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över förhållningssättet till det egna lärandet individuellt såväl som i grupp.  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrumentalundervisning
 • ensemblespel
 • låtskrivande
 • individuellt fördjupningsarbete
 • musikproducentskap

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp   

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.

Examinator
Anna Wedin

Övergångsbestämmelser
Kursen D0216G motsvarar kursen D0182G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur meddelas 10 veckor innan kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sångU G#3.00ObligatoriskH20
0002EnsemblespelU G#4.00ObligatoriskH20
0003LåtskrivandeU G#2.00ObligatoriskH20
0004Individuell fördjupningU G#5.00ObligatoriskH20
0005MusikproducentskapU G#1.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14