KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 6 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 6
Grundnivå, D0217G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 5 (D0216G eller D0182G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentet, tekniskt såväl som musikaliskt.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblesituationer.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för individuellt fördjupningsarbete.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för producentskap.

Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till instudering av tilldelad repertoar.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till individuellt fördjupningsarbete.
 • uppvisa fördjupa färdigheter och god förmåga till färdighet och god förmåga til producentskap. 
     

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet på sitt instrument och i ett ensemblesammanhang.
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över förhållningssättet till det egna lärandet individuellt såväl som i grupp.  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrumentalundervisning
 • ensemblespel
 • individuellt fördjupningsarbete/showcase
 • musikproducentskap  

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp  

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisningar av förelagda uppgifter.

Examinator
Anna Wedin

Övergångsbestämmelser
Kursen D0217G motsvarar kursen D0197G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sångU G#3.00ObligatoriskH20
0002EnsemblespelU G#3.00ObligatoriskH20
0003Individuellt fördjupningsarbete/showcaseU G#5.00ObligatoriskH20
0004MusikproducentskapU G#4.00ObligatoriskH20