Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 6 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 6
Grundnivå, D0217G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 5 (D0216G eller D0182G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentet, tekniskt såväl som musikaliskt.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblesituationer.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för individuellt fördjupningsarbete.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för producentskap.

Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till instudering av tilldelad repertoar.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till individuellt fördjupningsarbete.
 • uppvisa fördjupa färdigheter och god förmåga till färdighet och god förmåga til producentskap. 
     

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet på sitt instrument och i ett ensemblesammanhang.
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över förhållningssättet till det egna lärandet individuellt såväl som i grupp.  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrumentalundervisning
 • ensemblespel
 • individuellt fördjupningsarbete/showcase
 • musikproducentskap  

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp  

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisningar av förelagda uppgifter.

Examinator
Anna Wedin

Övergångsbestämmelser
Kursen D0217G motsvarar kursen D0197G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sångU G#3.00ObligatoriskH20
0002EnsemblespelU G#3.00ObligatoriskH20
0003Individuellt fördjupningsarbete/showcaseU G#5.00ObligatoriskH20
0004MusikproducentskapU G#4.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14