Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikskapande profil 1 7,5 högskolepoäng

Music Creation Profile 1
Grundnivå, D0224G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 
- Ha fördjupat det egna musikskapandet
- Ha utvecklat lyhördet och flexibilitet i samspels-/ensemblesituationer
- Ha stärkt sin artistiska identitet


Kursinnehåll
- spela och komponera
- samspel/ensemblespel  i olika konstellationer med handledning av pedagoger

Studenten formulerar själva sitt mål och studieaktiviteterna planeras efter dessa, exempelvis handledningsbehov, studiematerial och eventuella instrumentallektioner. Färdigheter som är nödvändiga för ett framgångsrikt musicerande tränas dock löpande, som t ex att stärka den musikaliska identiteten och kommunikationsförmågan tekniskt, konstnärligt och stilmässigt, samt att medvetandegöra den lärprocess som ligger till grund för den musikaliska utvecklingen.

Genomförande
Aktion, dokumentation, reflektion och återkoppling i läroprocesserna är själva navet och dessa verksamheter genomsyrar all verksamhet för såväl studenter som lärare. Enskild handledning och grupphandledning, seminarier och clinics.

Examination
Fortlöpande redovisningar samt konserter.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LåtskrivandeU G#6.00ObligatoriskH20
0002Scenisk gestaltningU G#1.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14