KURSPLAN

Musikdata och ljudteknik 1 7,5 högskolepoäng

Computer Music and Sound Engineering 1
Grundnivå, D0225G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall studenten kunna uppvisa:

- Grundläggande kunskaper i inspelningsteknik
- Grunläggande kunskaper i notskrivningsprogram
- Grunläggande kunskaper i PA


Kursinnehåll
- Hårddiskinspelning
- PA
- Analog inspelning
- Inspelningsprogram
- Notskrivningsprogram
- MiDi


Genomförande
Kursen innehåller  föreläsningar, samt diskussioner utifrån genomförda
övningsuppgifter. 


Examination
Examineras genom löpane uppgifter.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001MusikdataU G#6.00ObligatoriskH20
0002LjudteknikU G#1.50ObligatoriskH20