Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikdata och ljudteknik 1 7,5 högskolepoäng

Computer Music and Sound Engineering 1
Grundnivå, D0225G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall studenten kunna uppvisa:

- Grundläggande kunskaper i inspelningsteknik
- Grunläggande kunskaper i notskrivningsprogram
- Grunläggande kunskaper i PA


Kursinnehåll
- Hårddiskinspelning
- PA
- Analog inspelning
- Inspelningsprogram
- Notskrivningsprogram
- MiDi


Genomförande
Kursen innehåller  föreläsningar, samt diskussioner utifrån genomförda
övningsuppgifter. 


Examination
Examineras genom löpane uppgifter.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001MusikdataU G#6.00ObligatoriskH20
0002LjudteknikU G#1.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14