Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft 1
Grundnivå, D0226G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

- ha grundläggande kunskaper i branschkunskap
- ha grundläggande kurnskaper i prokektledning
- ha grundläggande kunskaper i musikteori 
- ha grundläggande kunskaper i populärmusikens historia och utveckling från tidigt 1900tal till nutid.


Kursinnehåll
- Branschkunskap
- Musikhistoria
- Musikteori
- Projektledning  


Genomförande
Föreläsningar, självständigt arbete, dokumentation, reflektion och återkoppling i läroprocessen.

Examination
Löpande examination, löpande utvärdering.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alla tiders musikhistoria, KG Johansson.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001BranschkunskapU G#3.00ObligatoriskH20
0002ProjektledningU G#2.50ObligatoriskH20
0003MusikteoriU G#1.00ObligatoriskH20
0004MusikhistoriaU G#1.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14