Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Individuell fördjupning 1 7,5 högskolepoäng

Individual In-Depth Study 1
Grundnivå, D0227G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Fördjupande kunskaper inom eget valt spetsomårde.

Kursinnehåll
Föreläsningar
Enskilda lektioner
Handledning
Eget arbete

Genomförande
Studenten tar i samråd med handledare (utifrån valt spetsområde) fram specifika mål med kursen. 
Uifrån dessa mål jobbar man sedan löpande under kursen gång.  

Examination
Löpande redovisningar. 

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell fördjupning 1U G#7.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14