Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikskapande profil 2 7,5 högskolepoäng

Music Creating Profile 2
Grundnivå, D0228G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0224G Musikskapande profil 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

- ha utvecklat det egna musikskapandet
- ha utvecklat lyhördhet och flexibilitet i olika samspels-/ensemblesituationer
- ha stärkt sin artistiska identitet 

Kursinnehåll
- spela och komponera 
- samspel/ensemblespel  i olika konstellationer med handledning av pedagoger

Genomförande
Aktion, dokumentation, reflektion och återkoppling i läroprocesserna är själva navet och dessa verksamheter genomsyrar all verksamhet för såväl studenter som lärare. Enskild handledning och grupphandledning, seminarier och clinics.

Examination
Fortlöpande redovisningar samt konserter.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LåtskrivandeU G#6.00ObligatoriskV21
0002Scenisk gestaltningU G#1.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14