Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikdata och ljudteknik 2 7,5 högskolepoäng

Computer Music and Sound Engineering 2
Grundnivå, D0229G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Musikdata och ljudteknik 1 (D0225G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen kunna uppvisa: 

- Fördjupade kunskaper i inspelningsteknik 
- Fördjupade kunskaper i notskrivningsprogram 
- Fördjupade kunskaper i PA

Kursinnehåll
- Hårddiskinspelning 
- PA 
- Analog inspelning 
- Inspelningsprogram 
- Notskrivningsprogram 
- MiDi

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller  föreläsningar, samt diskussioner utifrån genomförda
övningsuppgifter. Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom muntlig och musikalisk redovisning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001MusikdataU G#6.00ObligatoriskV21
0002LjudteknikU G#1.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11