Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikdata och ljudteknik 2 7,5 högskolepoäng

Computer Music and Sound Engineering 2
Grundnivå, D0229G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0225G Musikdata och ljudteknik 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen kunna uppvisa: 

- Fördjupade kunskaper i inspelningsteknik 
- Fördjupade kunskaper i notskrivningsprogram 
- Fördjupade kunskaper i PA

Kursinnehåll
- Hårddiskinspelning 
- PA 
- Analog inspelning 
- Inspelningsprogram 
- Notskrivningsprogram 
- MiDi

Genomförande
Kursen innehåller  föreläsningar, samt diskussioner utifrån genomförda
övningsuppgifter. Examination
Examineras genom löpande uppgifter.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001MusikdataU G#6.00ObligatoriskV21
0002LjudteknikU G#1.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14