Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket 2 7,5 högskolepoäng

Musical Craft 2
Grundnivå, D0230G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0226G Det musikaliska hantverket 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

- ha fördjupdad kunskap i branschkunskap
- ha fördjupande kunskaper inom projektledning, nätverkande och marknadsföring
- ha fördjupande kunskaper i musikteori och gehör
- ha fördjupande kunskaper i populärmusikens historia och utveckling från tidigt 1900tal till nutid 
 
Fördjupad kunskap om hur musikbranschen är uppbyggd, samt hur denna fungerar. 
Kursinnehåll
- Branschkunskap
- Projektledning och närverkande 
- Musikteori och gehör
- Musikhistoria 

Genomförande
Föreläsningar, självständigt arbete, dokumentation, reflektion och återkoppling i läroprocessen.

Examination
Löpande examination, löpande utvärdering.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alla tiders musikhistoria, KG Johansson.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001BranschkunskapU G#3.00ObligatoriskV21
0002ProjektledningU G#2.50ObligatoriskV21
0003MusikteoriU G#1.00ObligatoriskV21
0004MusikhistoriaU G#1.00ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14