Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Drift och underhållsteknik

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, D7004B
Underhållsteknik behandlar felförebyggande och funktionsbevarande aktiviteter under design och drift av produkters livscykel, genom implementering av ett underhållsprogram.

Varje tekniskt system försämras med ålder och användning och kan gå sönder. När ett fel inträffar kan konsekvensernas vara betydande både för säkerheten, miljön eller ekonomin. Den här kursen är utformad för att ge dig kunskapen att utföra identifiera underhållskrav för en utrustning, utföra tillförlitlighetsanalys, bedöma relaterade risker för fel och beskriva den mänskliga faktorns roll i en säker och effektiv underhållsverksamhet. Du får också kunskap om hur underhållsstrategier och funktionssäkerhetsinriktat underhåll (RCM) kan tillämpas så att du kan delta i utveckling av effektiva underhållsprogram. 

Kursen bygger på klassrumsföreläsningar, gruppdiskussioner och projektuppgift och kommer att bedömas utifrån en avslutande skriftlig tentamen och projektuppgifterna under kursens gång. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Alireza Ahmadi

Alireza Ahmadi, Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047