KURSPLAN

Formella språk och beräkningsteori 7,5 Högskolepoäng

Formal Languages and Theory of Computation
Avancerad nivå, D7006E
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-06-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik motsvarande M0031M och kunskaper i diskret matematik motsvarande de som kursen M0009M ger.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge en introduktion till och grundläggande teorier om beräkningar och om olika beräkningsmodeller.

Kursinnehåll
Deterministiska och ickedeterministiska ändliga automater, reguljära uttryck och språk, sammanhangsfria språk och grammatiker, pushdown-automater, Turingmaskiner, oavgörbarhet och oavgörbara problem.

Genomförande
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.

Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med MAM205.

Examinator
Jingsen Chen

Övergångsbestämmelser
Kursen D7006E motsvarar kursen SMD177

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Michael Sipser, \"Introduction to the Theory of Computation\", 2nd Edition, Thomson, Boston, 2006, ISBN: 0-619-21764-2.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.