KURSPLAN

Formgivning 7,5 högskolepoäng

Designing
Avancerad nivå, D7007A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-03

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande kunskap i designprocesser och designteorier motsvarande kurserna D0030A Design: process och metod samt D0037A Design: teori och praktik eller D0039A Design: Interaktion och prototyper eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera, hantera och ge förslag på innovativa lösningar av formgivningsproblem utifrån varierande förutsättningar. Visa fördjupad kunskap om normkritiska perspektiv på produktestetik och produktsemiotik samt visa förmåga att tillämpa normkritiska och normkreativa perspektiv i designprojekt.

Kursinnehåll
Kursen innehåller formlära omfattande både teorier och gestaltningsprinciper. Dessa tillämpas i experimentella studier, företrädesvis i form av två och tredimensionell studier. Kursen fördjupar studiet av produktsemiotik och rör områden som semiotik, semantiska aspekter vid produktformgivning, estetik samt de koder som kan styra avläsningen av en produkts gestalt. De laborativa inslagen i kursen är experimentella och stor vikt läggs vid de diskussioner som genomförs i samband med studierna.

Genomförande
I kursen ges föreläsningar som tillämpas i praktiska övningar och uppgifter. Dessa uppgifter utförs individuellt och presenteras på seminarier där stor vikt läggs vid att föra en dialog om formen och den process som lett till uppgiftens resultat. Kursen innehåller övningar och uppgifter som behandlar tvådimensionell form både i svart/vitt och färg, tredimensionella studier, färgsättningsstudier och utformning av en sammanfattning av kursens innehåll form av en  workbook

Examination
Kursen ges med graderade betyg. Närvaro är obligatorisk på laborationer och i de diskussionsseminarier som avslutar varje uppgift. Examination sker genom bedömning av hur väl studenten tillgodogjort sig uppgifternas innehåll och hur dessa presenteras och motiveras. Varje student formger och producerar en Workbook som visar resultat, idéer och den process som finns bakom varje uppgift.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Anders Warell

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Universal Principles of Design (Lidwell, Holden, Butler, 2010) ISBN 9781592535873
Three-dimensional Visual Analysis (Akner-Koler, 1994) ISBN 9187176165, 9789187176166, - tillgänglig online
Rekommenderad litteratur:
Elements of Design: Rowena Reed Kostellow and the Structure of Visual Relationships (G. G. Hannah, 2002) ISBN 9781568983295
Design for Product Understanding (Monö, 1997) ISBN 914701105X
Order and meaning in design (Muller, 2001) ISBN 9051896298, 9789051896299
Andra utdrag och artiklar tillhandahålls via Canvas
Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Närvaro på laborationer/,godkända lab/genomf uppg/övningarG U 3 4 57.50ObligatoriskH08