Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Underhållsteknik 7,5 högskolepoäng

Maintenance Engineering
Avancerad nivå, D7007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Underhållsteknik

Behörighet

Kurser om minst 60 hp i några av de följande områdena ska ingå: Drift och underhållsteknik, Energiteknik, Maskinteknik, Materialteknik, Väg- och vattenbyggnad, Träteknik eller motsvarande kunskaper, samt minst 15 hp i matematik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med denna kurs är att ge kunskap om teori och tillämpning av drift- och underhållsteknik för system, process och infrastruktur. Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
• definiera och visa insikt i olika definitioner av tillförlitlighet och underhållsteknik
• reflektera över olika typer av underhållsstrategier
• förstå driftsäkerhet och förklara förhållandet mellan dess olika moduler; funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet, tillgänglighet och säkerhet (RAMS)
• bestämma olika risker under underhållsprocessen
• motivera val av metoder för underhållsbeslut
• beräkna kostnader under en anläggnings olika livscykelfaser
• integrera RAMS-, livscykelkostnads- och riskanalys vid underhållsbeslut
• utvärdera olika underhållsscenarier med hjälp av modellering och optimering


Kursinnehåll
• Grundläggande begrepp inom underhållsteknik, som inkluderar teori, process och underhållsplanering
• Tillförlitlighets- och RAMS-analys
• Livscykelkostnad (LCC)
• Riskanalys
• Underhållsmål och strategiutformning
• Operatörsunderhåll (TPM)
• Funktionssäkerhetsinriktat underhåll (RCM)
• Tillståndsbaserat underhåll (CBM)
• Ut- och inkontraktering


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen tillämpar flipped classroom med konstruktiv länkning mellan kursmål och aktiviteter. Det förutsätts att studenten förbereder sig inför föreläsningen. Kursen genomförs genom både individuella uppgifter, gruppuppgifter och diskussioner på samarbetsplattformar. Ett aktivt deltagande i seminarium förväntas.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursmålen bedöms genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, fallstudie och skriftlig tentamen.  


Examinator
Uday Kumar

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Ben-Daya, M., Kumar, U. and Murthy, D.P., 2016. Introduction to maintenance engineering: modelling, optimization and management. John Wiley & Sons.
• Verma, A.K., Ajit, S. and Karanki, D.R., 2010. Reliability and safety engineering (Vol. 43, pp. 373-392). London: Springer.
• Duffuaa, S.O., Raouf, A. and Campbell, J.D., 2000. Planning and control of maintenance systems. Willey and Sons, pp.31-32.
• Ben-Daya, M., Duffuaa, S.O., Raouf, A., Knezevic, J. and Ait-Kadi, D. eds., 2009. Handbook of maintenance management and engineering (Vol. 7). London: Springer.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0005Seminarier och inlämningsuppgifterG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17