KURSPLAN

Avancerad grafisk formgivning och datorgrafik 7,5 högskolepoäng

Advanced Graphic Design and Computer Graphics
Avancerad nivå, D7008A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är faställd av inst. för arbetsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå samt D0018A Grafisk formgivning, D0030A Design: process och metod och D0037A Design: teori och praktik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenterna ha kunskaper om hur ett medelstort grafiskt formgivningsprojekt förverkligas både praktiskt och teoretiskt. Eleverna ska kunna kommunicera ett tydligt budskap med visuellt berättande. De ska dessutom ha de praktiska kunskaper som krävs för att kunna framställa en trycksak.

Kursinnehåll
Kursen innehåller både en teoretisk del och en praktisk tillämpningsdel. Följande huvudområden behandlas teoretiskt och praktiskt:
  • Bildberättande
  • Färglära
  • Typografi
  • Grafisk form

Genomförande
Huvudområdena behandlas i föreläsningsform och tillämpas sedan i praktiska övningar som presenteras inför halvklass. Presentationerna fungerar som diskussionsunderlag och är ett sätt för eleverna att undersöka effektiviteten och användbarheten hos olika kommunikationsformer. Slutuppgiften är alltid ett medelstort praktiskt projekt där bild, färg, form och typografi tydligt ingår. I slutuppgiften ingår även en teoretisk del där en kommunikationsplan som innehåller problembeskrivning, målbeskrivning, målgruppsbeskrivning samt tillvägagångssätt upprättas. Slutuppgiften presenteras inför helklass. Kursen förutsätter att mycket tid läggs på eget arbete. Kursen kan ges på engelska som handledd läskurs.

Examination
Kursen ges med de differentierade betygen U, 3, 4 eller 5.  För godkänd kurs krävs närvaro vid presentationer samt utförda övningar och slutuppgift.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första två dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D7008A motsvarar kursen D0006A

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergström; Effektiv visuell kommunikation ISBN: 9789173312387.
Av institutionen tillhandahållet material.
Rekomenderad litt.
Bergström; Bild och budskap ISBN: 9789173314329.
Hellmark; Typografisk handbok ISBN: 9789170370885.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH08