KURSPLAN

Projektkurs i underhållsteknik 30 Högskolepoäng

Senior Design Project in Maintenance Engineering
Avancerad nivå, D7009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-06-13

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 Hp inom ämnet underhållsteknik eller motsvarande kurser


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs kan studenten utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom ämnet och lära sig att självständigt arbeta i en forskningsnära miljö.


Kursinnehåll

Innehållet utformas i dialog med examinator eller utsedd handledare. Projektarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande

Självständigt projektarbete med stöd av en handledare som utsetts av examinator


Examination

Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta

– skriftlig presentation av eget arbete

– muntliga presentationer och försvar av eget arbete

– opponering på annans arbete

– seminarier


Övrigt

Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.


Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift30.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.