Hoppa till innehållet


KURSPLAN

eUnderhåll från data till beslut 7,5 högskolepoäng

eMaintenance from Data to Decision
Avancerad nivå, D7010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Underhållsteknik

Behörighet

Kurser om minst 60 hp i några av de följande områdena ska ingå: Drift och underhållsteknik, Energiteknik, Maskinteknik, Materialteknik, Väg- och vattenbyggnad, Träteknik eller motsvarande kunskaper, samt minst 15 hp i matematik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att tillföra framförallt teoretiska, men även praktiska insikter i avancerad dataanalys som avser drift- och underhållsprocesserna i industriella sammanhang, genom att implementera konceptet eUnderhåll, och med hjälp av digitalisering och Industrial AI.

Kursinnehåll
• Förstå begreppet eUnderhåll
• Förstå begreppet Industriell AI
• Översikt över relaterade digitala och AI-teknologier
• Utveckling av programvara 
• Programvaruteknik
• AI för underhållsanalys
• Informationslogistik
• Distribuerad databehandling, moln/edge
• Översikt inom cybersäkerhet i eUnderhållslösningar 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen omfattar föreläsningar och inlämningsuppgifter, inklusive laborativt arbete. Föreläsningarna kan vara en kombination av online, självstudier, och/eller klassrumsinteraktion. Uppgifterna kommer att vara en kombination av obligatoriska och valfria uppgifter som att ta fram lösning (mjukvara och/eller hårdvara) och praktisk rapportskrivning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämningsuppgifter

Examinator
Ramin Karim

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17