KURSPLAN

Web Design Applications 7,5 Högskolepoäng

Web Design Applications
Avancerad nivå, D7010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av huvudansvarig utb.ledare vid SRT, Jonny Johansson 2011-02-04

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kunskap om teorier, modeller och strategier för e-handel.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen kan studenten kunna:

  • analysera och designa informationsinnehållet för webbplatser
  • följa guidelines för användbarhet
  • använda ett Content Management System (CMS) för att implementera ett informationsinnehåll


Kursinnehåll
Kursen behandlar primärt webbanvändbarhet, vilket är utveckling av användbara webbplatser genom tillämpning av användarcentrerad syn och metodologi. Denna syn och metodologi leder till: Webbsidors innehållsorganisation och webbinteraktion. Begrepp inom denna syn och metodologi är: Uppgiftsanalys, målgruppsanalys, navigationsstöd, innehållsorganisation, visuell organisation, utvärdering av användbarhet, internationalisering, åtkomlighet, personalisering.

Genomförande
Kursen genomförs som en distanskurs med frivilliga möten på campus eller via videokonterens.. Lärplattformen Fronter används för att lägga ut information, kursmaterial och artiklar under kursens gång. Med hjälp av Fronter kan studenterna delta i gruppdiskussioner och lämna in både individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter samt obligatoriska redovisningar i seminarieform. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
I kursen används utvecklingsmiljöer för webbgränssnitt exempelvis Frontpage, Dreamweaver Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med IEM347, IEM045, IED359, D7009N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Ann Hägerfors

Övergångsbestämmelser
Kursen D7010N motsvarar kursen IEM347

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rosenfeld,L & Morville, P: Information Architecture for the World Wide Web, Second Edition Designing Large-Scale Web Sites. ISBN 10: 0-596-00035-9 | ISBN 13: 9780596000356.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Inlämningsuppgifter I4.5U G#
0003Inlämningsuppgifter II3.0U G VG