KURSPLAN

Avancerad modellbyggnad 7,5 Högskolepoäng

Advanced prototyping
Avancerad nivå, D7011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 hp inom teknikområdet. D0003A Modellbyggnad och Presentationsteknik, M0010T Datorstödd Konstruktion eller D0005A Datorstödd Industriell Design, D0001A Konstnärlig Träning eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter kursen kunna bygga modeller och prototyper som fungerar i ett större sammanhang, tillsammans med andra komponenter och där passning, form och funktion kan testas.

Kursinnehåll
Introduktion. Föreläsningar om olika modelltekniker och olika typer av modeller/prototyper. Tillämpning i projektform där studenterna i grupper om 2 utifrån givna förutsättningar skapar lämplig modell/prototyp mha de tekniker som beskrivs i kursen.

Genomförande
Studenten får förutsättningar för en produkt och skall under kursen välja lämplig modellteknik, planera tillverkning av modell/prototyp samt slutligen tillverka denna. Parallellt med projektet löper föreläsningar om modelltekniker och olika användningsområden för modeller och prototyper.

Examination
För godkännande krävs uppvisad kunskap i modellbyggnadsskicklighet i form av fullgoda modeller samt godkända presentationer och uppgifter samt godkänd närvaro. Obligatorisk närvaro . Betygsskala:   3 4 5


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelade handledningar och instruktioner.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Närvaro/aktivt deltagande i samtliga uppgifter7.5G U 3 4 5