Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad modellbyggnad 7,5 högskolepoäng

Advanced prototyping
Avancerad nivå, D7011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav minst 30 hp inom ämnesområdet industriell design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter kursen kunna bygga modeller och prototyper som fungerar i ett större sammanhang, tillsammans med andra komponenter och där passning, form och funktion kan testas.

Kursinnehåll
Introduktion. Föreläsningar om olika modelltekniker och olika typer av modeller/prototyper. Tillämpning i projektform där studenterna i grupper om 2 utifrån givna förutsättningar skapar lämplig modell/prototyp mha de tekniker som beskrivs i kursen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten får förutsättningar för en produkt och skall under kursen välja lämplig modellteknik, planera tillverkning av modell/prototyp samt slutligen tillverka denna. Parallellt med projektet löper föreläsningar om modelltekniker och olika användningsområden för modeller och prototyper.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkännande krävs uppvisad kunskap i modellbyggnadsskicklighet i form av fullgoda modeller samt godkända presentationer och uppgifter samt godkänd närvaro. Obligatorisk närvaro . Betygsskala:   3 4 5


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Utdelade handledningar och instruktioner.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Närvaro/aktivt deltagande i samtliga uppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH11

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11