KURSPLAN

Avancerad modellbyggnad 7,5 högskolepoäng

Advanced prototyping
Avancerad nivå, D7011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 hp inom teknikområdet samt kunskaper motsvarande D0030A Design process och metod, D0037A Design: teori och praktik, M0010T Datorstödd konstruktion eller D0005A Datorstödd industriell design


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter kursen kunna bygga modeller och prototyper som fungerar i ett större sammanhang, tillsammans med andra komponenter och där passning, form och funktion kan testas.

Kursinnehåll
Introduktion. Föreläsningar om olika modelltekniker och olika typer av modeller/prototyper. Tillämpning i projektform där studenterna i grupper om 2 utifrån givna förutsättningar skapar lämplig modell/prototyp mha de tekniker som beskrivs i kursen.

Genomförande
Studenten får förutsättningar för en produkt och skall under kursen välja lämplig modellteknik, planera tillverkning av modell/prototyp samt slutligen tillverka denna. Parallellt med projektet löper föreläsningar om modelltekniker och olika användningsområden för modeller och prototyper.

Examination
För godkännande krävs uppvisad kunskap i modellbyggnadsskicklighet i form av fullgoda modeller samt godkända presentationer och uppgifter samt godkänd närvaro. Obligatorisk närvaro . Betygsskala:   3 4 5


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelade handledningar och instruktioner.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Närvaro/aktivt deltagande i samtliga uppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH11