Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i underhållsoptimering och simulering 7,5 högskolepoäng

Project in Maintenance Optimization and Simulation
Avancerad nivå, D7014B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

D7007B Underhållsteknik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att låta studenterna fördjupa sina kunskaper om underhållsoptimering och simulering. Efter avslutad kurs skall studenten:

• självständigt planera och genomföra ett projekt relaterat till aktuell forskning och teknisk utveckling
• integrera kunskap och förståelse i underhållsteknik och dess metoder
• analysera produkter, processer eller system under hela deras livscykel och med hänsyn till målen för hållbar utveckling
• utvärdera resultat och sammanfatta arbetet i en skriftlig rapport samt en muntlig presentation
• utvärdera relevanta samhälleliga och etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete inom underhållsteknik 

Kursinnehåll
Teoretisk modellering och experimentellt arbete. Kursens innehåll bestäms i samråd med examinator och kommer att vara relaterat till aktuell forskning och utveckling.

Genomförande
Studenten planerar och genomför självständigt ett projekt med vägledning. Individuella uppgifter och seminarium med diskussion om vetenskaplig litteratur inom ämnet.

Examination
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänd projektrapport och inlämningsuppgifter. Dessutom är deltagande i seminarier och projektpresentationer nödvändigt.

Examinator
Matti Rantatalo

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Litteratur ges före kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH20
0002ProjektrapportG U 3 4 55.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14