Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Designvetenskap

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, D7018A
Kursen omfattar akademiskt skrivande, litteraturstudier, teoretiskt ramverk samt vetenskaplig grund för teknisk design.

Du kommer att läsa, referera, kritiskt analysera, relatera och skriftligt klart redogöra för olika slags texter, med speciellt fokus på vetenskaplig text.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342