Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Designvetenskap 7,5 högskolepoäng

Design science
Avancerad nivå, D7018A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom teknisk design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att utveckla studentens kompetens av att identifiera, tillämpa, analysera och syntetisera
designvetenskaplig praktik, metod och teori och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom området teknisk design.

Målen är att studenten ska:
  • Demonstrera bred kunskap om teknisk designvetenskaplig grund
  • Demonstrera fördjupad kunskap inom designvetenskap
  • Visa förmåga att analysera, tillämpa och beskriva designmetodik
  • Visa förmåga att kritiskt granska och relatera till användar-, företags-, och samhällsperspektiv
  • Visa förmåga att muntligt, skriftlig och visuellt kommunicera designvetenskap

Kursinnehåll
Kursen behandlar designvetenskaplig grund och -metodik, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visuell, muntlig och skriftlig kommunikation av området teknisk design.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs till stor del som självständigt arbete, både individuellt och i samarbete med andra. Seminarier och övningar syftar till att ge fördjupad förståelse av designvetenskap och designmetodik. Kursens uppgifter omfattar: 1) Crash course in design research, en övning i att läsa, analysera och beskriva designvetenskap; 2) Design Research Methods, en övning i att identifiera, analysera, beskriva och syntetisera användandet av designmetodik, samt 3) Design Theory Immersion , en övning i att identifiera, fördjupa, beskriva, analysera, syntetisera och kommunicera kunskap inom området teknisk design. Seminarier genomförs för formativ feedback, dvs. återkoppling där studenten har möjlighet att utveckla sitt arbete utifrån kommentarer innan slutlig inlämning, samt kritisk granskning av egna och andras texter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
A1 Crash course in design research (group) 1.5 hp U G
A2 Design research methods (group) 2 hp U G
A3 Design theory immersion (individual) 4 hp U G VG

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D7016A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D7018A motsvarar kursen D7016A

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design Issues, 8(2):5-21
Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design Studies, 32(6): 521-532
Lee, Y. (2007). Design participation tactics: the challenges and new roles for designers in the co-design process. Co-Design, 4 (1):31-50
Mazé, R. (2019). Politics of Designing Vision of the Future. Journal of Future Studies, 23(3):23-38
Redström, J. (2006). Towards User Design? On the shift from object to user as the subject of design. Design Studies, 27: 123-139.
Sanders, E.B.N. & Stappers, P.J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-Design, 4 (1): 5-18

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001A1 Crash course in design researchU G#1.50ObligatoriskH18
0002A2 Design research methodsU G#2.00ObligatoriskH18
0003A3 Design theory immersionU G VG *4.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20