Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mjukvarudesign för industriell automation 7,5 högskolepoäng

Software Design for Industry Automation
Avancerad nivå, D7033E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper om: Boolsk algebra. Kurs M0009M Diskret matematik. Grundläggande kunskap av datornätverk. Kurs D0002E Datorkommunikation eller motsvarande. Grundläggande kunskap i programmering motsvarande D0009E (Introduktion till programmering), D0017E (Programmering för ingenjörer) eller R7008E (Industriell automation). Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Denna kurs presenterar avancerade ämnen inom industriell automation såsom design av  distribuerade automationssystem med programmerbara styrsystem (PLC), komponentbaserad designmetodik och industriell kommunikationsteknik. Efter kursen i industriell automation (R7008E), fokuserar denna kurs på design av mer komplexa industriella automationssystem som är konfigurerbara och portabla.

Efter avslutad kurs kommer studenten att kunna:

 1. Förstå behovet av distribuerade automationssystem
 2. Systematiskt tillämpa vattenfallsmodellen vid konstruktion av system för industriell automation.
 3. Konstruera system för industriell automation som är portable, konfigurerbara och interoperabla med industristandarden IEC 61499 (Referensdesign för system för distribuerad industriell automation).
 4. Förstå grundläggande begrepp hos komponentbaserad mjukvarudesign inom industriell automation
 5. Lösa automationsproblem utifrån verklighetstrogna exempel.

Efter avslutad kurs kommer studenten att behärska:

 1. Tillämpa ett systemperspektiv för konstruktion av industriella automationssystem med hjälp av vattenfallsmodellen.
 2. Konstruera system för industriell automation som är portable, konfigurerbara och interoperabla.
 3. Problemlösning och eget lärande.

Kursinnehåll
Ämnen som behandlas av föreläsningar är :
 
 1. Introduktion till distribuerade automationssystem 
 2. Systemutvecklingsperspektiv på konstruktion av automationssystem
 3. Programvarudesign för distribuerade automationssystem
  1. Komponentarkitektur för distribuerad automation enligt IEC 61499
  2. Konstruktion av tillståndsmaskin
  3. Tillståndsbaserad regulatorkonstruktion
  4. Implementation av automater i PLC
  5. Modularitet och återanvändbarhet
 4. Designmönster för distribuerad automation
  1. Designmönster och omstrukturering
  2. IMC-arkitektur (Intelligent Mechatronic Component)
  3. SOA-design (Service Oriented Architecture)
 5. Ämnen för handledning och labbar är följande:
  1. Design av distribuerad styrprogramvara och gränssnitt mellan människor och maskiner med hjälp av IEC 61499 funktionsblock
  2. Design av IEC 61499 Funktionsblock med hjälp av serviceorienterad arkitektur

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, handledningar, labbarbete och projekt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av praktiska arbeten i två delar:
 
 1. Den första är en inlämningsuppgift som kommer att bedömas utifrån problemställningen som publicerats i kursens LMS. Det kommer att vara fem (5) sådana inlämningsuppgifter.
 2. Den andra är ett projektarbete som inkluderar en demonstration för klassen. Projektet bedöms utifrån denna demonstration samt rapport och källkod bedöms utifrån problemställningen i kursens LMS.

Examinator
Valeriy Vyatkin

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen obligatorisk kursbok krävs. Föreläsningsbilder kommer att tillhandahållas.
Följande böcker rekommenderas:
1. V. Vyatkin, IEC 61499 Function Blocks for Embedded and Distributed Control Systems Design, ISA, USA, 3rd edition, 2015
2. M. Wooldridge “Introduction to multi-agent systems”.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006InlämningsuppgiftG U 3 4 54.00ObligatoriskH20
0007ProjektarbeteG U 3 4 53.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-12