KURSPLAN

Projekt i industriella datorsystem 15 Högskolepoäng

Project in Industrial Computer Systems
Avancerad nivå, D7039E
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-06-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet datateknik eller elektroteknik inklusive kurserna E0003E Elkretsteori, E0007E Elektronik och D0013E Mikrodatorteknik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

  • visa förmåga att, i grupp, kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa en problemställning inom inbyggda system
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskap för att lösa en problemställning inom inbyggda system
  • visa förmåga att delta i utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom inbyggda system
  • visa förmåga att diskutera och redogöra för utvecklingsarbetet både muntligt och skriftligt med specialister såväl som lekmän.

Kursinnehåll
Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla: - Elektronikverktyg - Programmeringsspråk (realtidssystem) - Elektronikkortsutveckling - EMC (electromagnetic compatibility) - Människa/datorinteraktion

Genomförande

Examinator definierar ett industriellt problem som ska lösas. Studenterna planerar och genomför problemlösningen självständigt. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt gruppvis en gång per vecka, där studenten värderar sin egen insats. Men i allmänhet kommer ett inbyggt system byggas i kursen. Detta inkluderar hårdvara och mjukvara. Systemet kommer att svara eller reagera på inputsefter systemets specifikationer. I designentas hänsyn till hållbarhetav själva systemet och dess närmaste omgivning.

Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.


Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla offentliga seminarium och skriftlig rapport.

Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med annan projektkurs på avancerad nivå från Institutionen för system- och rymdteknik.

Examinator
Jan van Deventer

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Elements of Style” by William Strunk, Jr. and Elwyn White

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt15.0TG U G#