KURSPLAN

IoT-baserad industriell automation och digitalisering 7,5 Högskolepoäng

IoT-based industrial automation and digitalization
Avancerad nivå, D7042E
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Goda programmeringskunskaper och grundläggande kunskaper i datorkommunikation, motsvarande kurserna D0009E Introduktion till programmering, D0010E Objektorienterad programmering och design, D0002E Datorkommunikation och D0020E Projekt i datateknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Grundläggande kunskap om IoT baserad automation och en introduction till Arrowhead Frameworks egenskaper och core system. Detta leder till förmåga att design och implementera Arrowhead Framework compatible tjänster och applikationer 

Ämne som kommer att introduceras och diskuteras är:

  • Automation och digitalisering med IoT och System av System
  • Lokala automations moln
  • Arrowhead Framework fundament och tjänster orienterad architecture
  • Arrowhead Framework arkitektur och referens implementation
  • Arrowhead Framework core system installation
  • Design och implementation av Arrowhead Framework kompatibla tjänster och applikationer

Design uppgift för implementation av en automations funktion. Presentation av dokumentation och demonstration av fungerande kod.


Kursinnehåll
Kursen omfattar avancerad industriell automation basat på sakernas Internet (eng. Internet of Things, IoT), tjänsteorienterad arkitektur (eng. Service-oriented Architecture, SoA) och system av system teknik och design. Detta bygger på Arrowhead Framework som är ett ramverks för 4:e generationens industriella system.

Genomförande
Kursen genomförs som en distans kurs med möjligheter att närvara på lektioner och laborationer. Under kursens gång deltar studenten i olika lektioner, laborationer samt genomför individuellt en programmeringsuppgift.

Examination
Obligatorisk programmeringsuppgift.

Examinator
Jerker Delsing

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
IoT Automation Arrowhead Framwork, J Delsing, CRC press 2017

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatorisk programmeringsuppgift7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.