Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Business Intelligence 7,5 högskolepoäng

Business Intelligence
Avancerad nivå, D7044E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap eller datavetenskap. Studierna skall ha inkluderat introduktion i programmering (exemelvis D0009E Introduktion till programmering eller D0007N Objektorienterad programutveckling) och grunderna inom databaser (exempelvis D0004N Databaser I eller D0018E Databasteknik). Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten ska utveckla sin kunskap och sina färdigheter i avancerad Business Intelligence. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

[1].   Förklara och använda koncepten i business Intelligence

[2].  Beskriva utvecklingen och komponenterna i business Intelligence

[3].  Förklara hur beslut tas i organisationer

[4].  Utvärdera ett business intelligence-system

[5].  Analysera och reflektera över förhållandet mellan dess komponenter, nuvarande och framtida

[6]. Planera hanteringen av ett business intelligence-projekt


Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till det tvärvetenskapliga området datavetenskap. Kursens fokus ligger på organisatoriskt beslutsfattande och hur det ska stödjas med beaktande av olika synpunkter och paradigmer. Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen såsom: datalagring, stora data, datatyper, beslutstyper och hur man hanterar ett business intelligence-projekt.


Genomförande

Föreläsningar, laboratorier, uppdrag, fallstudier och/eller projektarbete. I kursen förekommande laborationer kräver tillgång till mycket hög beräkningskapacitet. Under kursen arbetar studenterna med individuella uppgifter och/eller grupparbeten. Vissa uppdrag eller fallstudier i kursen kan innehålla arbete i kontakt med eller om branschen. Studenten använder olika metoder och tekniker, och det är viktigt att välja rätt metod, teknik eller datorstöd för varje uppgift. Innan och efter uppgifterna är lösta hålls föreläsningar för att presentera och diskutera olika lösningar. 


Examination

Via individuella prov, samt individuella och gruppuppgifter, granskas olika studentförmågor. Dessa är: förmågan att förklara och använda verktyg för business intelligence och förmågan att hantera affärsproblem med business intelligence individuellt och i grupper.


Övrigt

Tekniska krav: tillgång till PC med Windows XP, mikrofon, webbkamera och behörighet att installera programvara. Internetanslutning (minst 0,5 Mbit/s).


Examinator
Ahmed Elragal

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Huvudlitteratur:
Ramesh Sharda,‎ Dursun Delen,‎ & Efraim Turban. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective (4th Edition), 2017, Pearson. ISBN-13: 978-0134633282.

Kompletterande litteratur:
Provost, F. and Fawcett, T. Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking, 2013, O’Reilly Media, CA, USA.
Larissa Moss & Shaku Atre. Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications. Addison-Wesley Professional, 2003.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell examinationU G VG *4.00ObligatoriskH19
0002Individuella uppgifterU G#1.50ObligatoriskH19
0003Grupp-/ProjektarbeteU G#2.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-11-21

Reviderad
av Jonny Johansson HUL, SRT 2020-12-03