KURSPLAN

Visualisering av data 7,5 högskolepoäng

Data Visualization
Avancerad nivå, D7055E
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-08-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Minst 180 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap eller datavetenskap. Studierna skall ha inkluderat introduktion i programmering (exemelvis D0009E eller D0007N) och grunderna inom databaser (exempelvis D0004N eller D0018E). Goda färdigheter i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom datavisualisering. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

  1. Förklara och använda begreppen i datavisualisering
  2. Beskriva datavisualiseringstekniker
  3. Förklara hur datavisualiseringstekniker används för att representera data i organisationer
  4. Utvärdera användningen av viss typ av datavisualisering
  5. Analysera och reflektera över de resultat som erhållits via användning av specifik datavisualisering
  6. Planera och genomföra ett datavisualiseringsexperiment 

Kursinnehåll
Kursen Data visualisering syftar till att ge kunskap om hur data ska representeras visuellt. Kursen använder olika typer av datamängder och som ska visualiseras. Olika ämnen och tekniker kommer att behandlas i kursen som: användning av färger, datafärgförhållanden, story telling med grafer och taxonomi för datavisualiseringsmetoder. Kursen syftar  till att diskutera kunskapen om hur data kan representeras visuellt och då visualiseringen av data är lämpligt. 

Genomförande

Föreläsningar, labb, uppgifter, fallstudier eller projektarbete. Under kursen arbetar eleverna med individuella uppgifter eller grupparbete. Vissa uppgifter eller fallstudier i kursen kan vara om eller i företag. Studenten använder olika metoder och tekniker och lärs sig välja rätt metod, teknik eller datorstöd för varje uppgift.
Undervisningen sker på engelska på campus och Internet för distansstudenter. IT-support: Learning management system (LMS), e-post och telefon.  LMS används för att leverera kursmaterial, information och inlämning av uppgifter. Kunskap delas och skapas inom kursen genom virtuella möten med lärare och andra studenter för diskussioner, handledning, grupparbete och seminarier. För studenter på campus kommer det att finnas möten på campus. 


Examination

Examinationen består av skriftliga prov, individuell grupp- och projektuppgifter för att utvärdera studenters förmågor att förklara och använda datavisualiseringstekniker och att lösa affärsproblem med datavisualisering. 


Övrigt

  Tekniska krav: åtkomst till dator med administrativa rättigheter, webbkamera, mikrofon och Internetanslutning. 


Examinator
Ali Ismail Awad

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design
Författare: Andy Kirk
Förlag: SAGE Publications, 1:a upplagan, 2016

Titel: Effective Data Visualization: The Right Chart for the Right Data
Författare: Stephanie Evergreen
Förlag: SAGE Publications, 1:a upplagan, 2016

Titel: R Data Visualization Cookbook
Författare: Atmajitsinh Gohil
Förlag: Packt Publishing - ebooks Accunt, 2015

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG4.00ObligatoriskH20
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH20
0003Grupp-/ProjektarbeteU G#2.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.