Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Visualisering av data 7,5 högskolepoäng

Data Visualization
Avancerad nivå, D7055E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Minst 180 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap eller datavetenskap. Studierna skall ha inkluderat introduktion i programmering (exemelvis D0009E Introduktion till programmering eller D0007N Objektorienterad programutveckling) och grunderna inom databaser (exempelvis D0004N Databaser I eller D0018E Databasteknik). Färdigheter i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen för studenten är att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom datavisualisering. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  1. Förklara och använda begrepp för datavisualisering
  2. Beskriva datavisualiseringstekniker
  3. Förklara hur datavisualiseringstekniker används för att representera data i organisationer
  4. Utvärdera användningen av viss datavisualisering
  5. Analysera och reflektera över de resultat som erhållits genom specifik datavisualisering

Kursinnehåll
Datavisualiseringskursen syftar till att ge studenterna kunskap om hur de ska representeras visuellt. Kursen gör det möjligt för studenter att ansluta till olika datamängder och källor medan de förbereder sig för visualiseringen. Olika ämnen och tekniker kommer att förklaras i kursen såsom: användning av färger, förhållande mellan data-bläck, berättande med grafer och taxonomin för datavisualiseringsmetoder. I ett nötskal syftar kursen till att diskutera kunskapen för att representera data visuellt så att visualiseringen är lämplig, interaktiv, kommenterad och med rätt färger och grafiska tekniker.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, laborationer, uppgifter, fallstudier och / eller projektarbete. Under kursen arbetar eleverna med individuella uppgifter och / eller gruppuppgifter för att analysera, välja och implementera olika datavisualiseringstekniker. Vissa uppgifter eller fallstudier i kursen kan innehålla arbete i kontakt med eller om branschen. Studenten använder olika metoder och tekniker, och det är viktigt att välja rätt metod, teknik eller datorstöd för varje uppgift. Före och efter att uppgifterna är lösta finns det föreläsningar för att presentera och diskutera olika lösningar.

Undervisningen sker på engelska och på Internet för distansstudenter eller på campus för studenter som bor här. IT-support: Inlärningshanteringssystem, e-post och telefon. LMS-systemet används för att lämna in uppgifter kursmaterial, information och inlämningar. Kunskap delas och skapas inom kursen genom virtuella möten med lärare och andra studenter för diskussioner, handledning, lagarbete och seminarier. För studenter på campus kommer det att hållas möten på campus.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras enligt följande:

  • Skriftliga individuella uppgifter och gruppuppgifter relaterade till kursen syftar till 3-5, 6hp (U, G, VG)
  • Individuell skriftlig tentamen relaterad till 1-2 av kursmålen, 1,5 hp (U, G, VG)

För att en student ska få VG i hela kursen måste en VG-betyg uppnås i de enskilda uppgifterna och gruppuppgifterna och i den individuella skriftliga tentamen.

För G-betyget ska en student uppnå betyget G i de individuella uppgifterna och gruppuppgifterna, liksom i den individuella skriftliga tentamen.

Betyg ges enligt skalan: U, G, VG.

Övrigt

  Tekniska krav: åtkomst till dator med administrativa rättigheter, webbkamera, mikrofon och Internetanslutning. 


Examinator
Ali Ismail Awad

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design
Författare: Andy Kirk
Förlag: SAGE Publications, 1:a upplagan, 2016

Titel: Effective Data Visualization: The Right Chart for the Right Data
Författare: Stephanie Evergreen
Förlag: SAGE Publications, 1:a upplagan, 2016

Titel: R Data Visualization Cookbook
Författare: Atmajitsinh Gohil
Förlag: Packt Publishing - ebooks Accunt, 2015

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Individuella och gruppuppgifterU G VG6.00ObligatoriskH21
0006Skriftlig tentamenU G VG1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Reviderad