Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Entreprenöriellt lärande 7,5 Högskolepoäng

Entrepreneurial Learning
Grundnivå, E0001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
1. resonera kring begrepp kopplade till entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
2. förstå vad entreprenörskap och entreprenöriellt lärande innebär i praktik och teori
3. utvärdera och genomföra entreprenöriella projekt där fokus ligger på att kunna:
    a. identifiera aspekter som gör ett projekt entreprenöriellt
    b. resonera kring problem och möjligheter med att driva
       entreprenöriella projekt
    c. analysera och värdera eget och andras arbete
    d. presentera resultatet av sitt arbete både muntligt och
      skriftligt på ett kreativt sätt

Kursinnehåll
Entreprenörskap behövs för att skapa förnyelse inom alla arbetsområden i samhället såväl i privat verksamhet, offentlig verksamhet, föreningsliv, skolan som i den sociala ekonomin. Kursen vänder sig därför till studenter inom alla discipliner som är intresserade av entreprenörskap som fenomen och speciellt hur man kan arbeta som ledare för att utveckla ett entreprenöriellt handlande. I kursen får studenterna en introduktion till ämnet entreprenörskap och hur entreprenöriellt lärande skiljer sig från traditionellt lärande. Vidare kommer studenterna att involveras i projekt som till viss del kommer att vara styrda, men där det också finns avsevärt utrymme för egna initiativ. De olika momenten kommer löpande att seminariebehandlas i mindre grupper för att skapa ett bra klimat för lärande.

Genomförande
Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och föreläsningar.

Examination
Examination sker genom obligatoriska moment med skriftliga inlämningsuppgifter som utföres enskilt och i grupp. Mål 1 och 2 examineras huvudsakligen genom den avslutande enskilda hemtentan. Mål 3 examineras huvudsakligen genom de två obligatoriska uppgifterna (utföres helt eller delvis i grupp) som presenteras såväl muntligt som skriftligt och seminariebehandlas. I viss mån examineras också mål 3 i den enskilda hemtentan eftersom den täcker in hela kursen.

Övrigt
Kursen ingår som en första del i en framtida specialisering mot entreprenörskap i lärarutbildningen.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mats Westerberg

Övergångsbestämmelser
Kursen E0001N motsvarar kursen IEF021

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjerke, B. (2013). En bok om entreprenörskap. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144077130
Falk-Lundqvist, Åsa, Hallberg, Per-Gunnar, Leffler, Eva & Gudrun Svedberg (2011). Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande, Liber, ISBN 978-91-47-09984-9

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15