Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektronikkonstruktion med VHDL 7,5 Högskolepoäng

Digital Electronics with VHDL
Grundnivå, E0001R
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Inbyggda system
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundkunskaper i programmering motsvarande Introduktion till programmering 7,5 hp (D0009E)!


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge grundlig förmåga att utveckla och analysera digitala system. Kursen ska också ge praktiska tekniska färdigheter i att hantera moderna verktyg för digital konstruktion som VHDL.

Kursinnehåll
Logiska grindar, kombinatoriska nät, funktionskomposition och metoder för logikminimering. Tillståndsmaskiner och sekvensiella nät. Tillståndskodning och minimering. Topologisk sortering för analys av kombinatoriska kretsar: cykler, kritisk väg, evaluering. Binär aritmetisk och logik samt beräkningsstrukturer. Abstraktion av en mikroprocessor i form av dess komponenter såsom register, minnen och periferienheter.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, (lektioner) och laborationer. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.

Examination
Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationsuppgifter.

Examinator
Per Lindgren

Övergångsbestämmelser
Kursen E0001R motsvarar kursen RYM042

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2
Sjöholm,S/Lindh,L, VHDL för konstruktion, 4.e upplagan, ISBN 9789144024714
eller
Sjöholm,S/Lindh,L, VHDL For Designers, 1:a upplagan, ISBN 9780134734149

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Tentamen4.5G U 3 4 5
0004Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, huvudansvarig utbildningsledare, SRT 2011-10-07