Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Utvecklingsinriktad samverkan

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, E0005N
Det övergripande målet är att introducera studenten till betydelsen av utvecklingsinriktad samverkan i samhället samt förse studenten med relevanta teorier och modeller för praktiska situationer.

Som ett resultat av kursen ska studenten kunna:

·         Förklara förekomsten, betydelsen och rollen som samverkansrelationer kan ha för utveckling av organisationer

·         Beskriva viktiga problem, utmaningar och möjligheter med samverkan

·         Tillämpa teorier och modeller för att analysera verklighetsnära utvecklingsinriktade samverkanssituationer och därigenom identifiera möjliga problem och lösningar till dessa

·         Utveckla strategier för hur de i sitt framtida yrkesliv konkret kan bidra till utvecklingsinriktad samverkan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mats Westerberg

Mats Westerberg, Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491808