Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Engelska A, Språk, litteratur och samhälle

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, E0006P
Kursen utgör en del av Engelska A, 30 hp. Här studeras och förklaras språkets roll som kulturbärare.

Här studeras sambandet mellan språk och samhälle ur olika perspektiv. Här studeras också engelskspråkiga texter och hur dessa speglar det samhälle i vilket de skapades. Kursen är helt webbaserad och examineras genom nätbaserade diskussionsuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter enligt ett av läraren angivet schema.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Malin Lidström Brock, Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493048