Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 Högskolepoäng

Entrepreneurship and business planning
Grundnivå, E0007N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Entreprenörskap
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

Kunskap och förståelse   
Redogöra för och diskutera hur:
 • affärsmöjligheter kan identifieras och kommersialiseras
 • affärsmöjligheter kan omsättas i affärsidéer och affärsmodeller
 • en konkurrentanalys kan formuleras och genomföras
 • en marknadsplan och marknadsstrategi kan formuleras och genomföras
 • en verksamhets ekonomiska planering kan utformas och analyseras
 • en verksamhets operativa planering kan utformas och analyseras
 • en affärsplan kan utformas och analyseras

Färdighet och förmåga
 • Söka, sammanställa och analysera relevant information för att värdera en idé till en entreprenöriell verksamhet.
 • Kritiskt och systematiskt analysera, jämföra och diskutera olika former av entreprenörskap.
 • Utifrån egna exempel kritiskt och systematiskt analysera, värdera och diskutera hur entreprenörskap kan tillämpas med utgångspunkt i forskning.
 • Identifiera och utveckla en affärsmöjlighet i form av en affärsplan
 • Skriftligt och muntligt presentera en ny affärsmöjlighet i form av en affärsplan
 • Beskriva, kritiskt och systematiskt analysera, jämföra och ta ställning till olika val som görs i affärsplanering 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Identifiera, formulera och diskutera etiska frågeställningar i förhållande till forskning och kommersialisering av affärsmöjligheter inom entreprenörskap.

Kursinnehåll
Kursen syftar till att utveckla och träna studenters förmågor att identifiera, utveckla och kommunicera affärsmöjligheter genom affärsplanering. Under kursen presenteras metoder för att identifiera en genomförbar affärsidé och att genomföra centrala analyser för att värdera den framtagna affärsidén. Inklusive exempelvis analyser av marknad, konkurrenter, och ekonomi.

Genomförande
Kursen är webbaserad och bygger i stor utsträckning på självstudier enligt anvisningar. Information om olika aktiviteter som t ex arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats. Kursen innehåller inga obligatoriska fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker i huvudsak via webbplatsen. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till internetansluten dator samt kringutrustning såsom mikrofon och webkamera.

Examination
Kursen examineras genom en skriven affärsplan med tillhörande pitch - muntlig presentation. Alla uppställda lärandemål utvärderas i ett helhetsperspektiv i samtliga examinationsmoment. Examinationen har följande fördelning:
 • Affärsplan - skriftlig: 80 % 
 • Pitch av affärsplan - muntlig: 20 %

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med E0003N, G0008N, O0008N eller annan kurs med liknande innehåll.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Daniel Örtqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen E0007N motsvarar kursen E0003N

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad litteratur
McKinsey & Company. Affärsplanering: En handbok för nya tillväxtföretag. Stockholm: Ekerlids förlag; 2005.
Drucker, P. "Managing Oneself", Harvard Business Review, January 2005, pp.100-109
Garvin "What every CEO should know about New Business" Harvard Business Review, September, 2004, pp 18-22

Cases och övrigt kursmaterial tillkommer

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig rapport med muntlig presentation7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16