Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Engelska A, Engelskans struktur och allmän lingvistik

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, E0007P
Kursen utgör en delkurs i Engelska A, 30 hp. Här studeras grammatik, lingvistik och översättning.

Här studeras språkets struktur: studenten skaffar sig fördjupade kunskaper om hur språket är uppbyggt. Här tränas också översättning från svenska till engelska. Kursen är helt webbaserad och examineras genom skriftliga tentamina enligt ett av läraren angivet schema.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Malin Lidström Brock, Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493048