Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Engelska A, Muntlig kommunikation och skriftlig produktion

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, E0009P
Kursen utgör en delkurs i Engelska A, 30 hp. Här övas praktisk tillämpning av engelska, såväl muntligt som skriftligt. Här studeras också fonetik.

Här övas muntlig kommunikation genom uttals- och intonationsträning. Här tränas praktisk fonetik, vilket används för att förbättra det egna uttalet av engelska. Skriftlig produktion övas genom författande av olika slags akademiska texter. Kursen är helt webbaserad och examineras genom en skriftlig tentamen i fonetik samt muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter enligt ett av läraren angivet schema. Kursen ges via programvaran Adobe Connect. För att delta i kursen krävs en internethastighet på minst 0,5 Mbit/sek i båda riktningarna, men 2,0 Mbit/sek rekommenderas. Tillgång till ett headset (hörlurar med mikrofon) och en webbkamera krävs också.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Marie Wallin, Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491724