KURSPLAN

English for Professional Purposes 7,5 högskolepoäng

English for Professional Purposes
Grundnivå, E0009S
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för språk och kultur 2007-01-23, att gälla från och med höstterminen 2007.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Målet är att de studerande efter avslutat kurs - kan uttrycka sig i tal och skrift så att de kan utföra de uppgifter som kommer att läggas på dem i arbetsliv.

Kursinnehåll
Muntlig produktion – träning i muntlig framställning, föredrag, diskussioner och presentationer. Skriftlig produktion – textläsning, lexikonövningar för att utöka ordförrådet, sammandrag av texter, brev och uppsatsskrivning, tillämpningsövningar i grammatik.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner, självstudier och övningar - individuellt, i par och i grupp

Examination
Aktiv deltagande i övningar och framställning, minst 80% obligatorisk närvaro samt inlämningsuppgifter.

Examinator
Malin Lidström Brock

Övergångsbestämmelser
Kursen E0009S motsvarar kursen KSS064

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Valfri ordbok.
Aktuella tidskriftsartiklar och kopierat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig framställningG U 3 4 53.00ObligatoriskH07
0003InlämningsuppgifterG U 3 4 54.50ObligatoriskH13