KURSPLAN

Presentations in English 7,5 högskolepoäng

Presentations in English
Grundnivå, E0010S
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Established by the Department of Languages and Culture 2006-02-22.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
To increase effectiveness in giving professional international presentations.

Kursinnehåll
Defining/preparing presentations
Structuring
Link phrases
Appropriate presentation language
Using voice/ intonation
Improving image & dress codes
Handling an audience
Closing effectively & dealing with questions
Colour messages
Practical tips
Describing trends, charts & graphs
Mastering audio-visual aids
Reducing fear
Non-verbal communication (body language)
Multicultural differences when presenting
Extensive presentation practice (constant feedback).

Genomförande
Teaching/training sessions, videoed presentation practice, group work, continuous feedback etc.

Examination
Continuous assessment and a final graded presentation. Minimum 80% attendance required.

Examinator
Marie Nordlund

Övergångsbestämmelser
Kursen E0010S motsvarar kursen KSS065

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Copied materials provided to the students.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Presentations in EnglishU G VG *7.50ObligatoriskH07