Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Professional Writing 7,5 Högskolepoäng

Professional Writing
Grundnivå, E0011P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna :
- producera formella texter inom olika genrer med en för genren passande vokabulär och språknivå.
- visa på kunskaper inom grundläggande engelsk grammatik.

Kursinnehåll
Innehållet i kursen består av undervisning i att skriva mer formell engelska med skrivövningar där studenterna arbetar med olika typer av texter. Även undervisning och repetition av grammatik ingår i kursen.

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar och lektioner med praktiska övningar.

Studenterna förutsätts arbeta självständigt med olika uppgifter mellan träffarna.


Examination
Individuella kursuppgifter

Examinator
Marie Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen E0011P motsvarar kursen E0006S

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
OBS! För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Estling Vannestål, Maria. A university grammar of English: With a Swedish perspective. Lund: Studentlitteratur.
Kopierat och webbaserat material tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Kursuppgifter7.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14