KURSPLAN

Engelska 2 för ämneslärare gymnasiet 15 högskolepoäng

English 2 for High School Teachers
Grundnivå, E0013P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 11hp fullgjorda från Engelska 1 för ämneslärare gymnasiet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god språklig kompetens i akademisk engelska
  • visa god kännedom om samhälle och kultur i den engelskspråkiga världen 
  • visa grundläggande kunskaper i engelsk språkhistoria
  • göra språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska
  • visa förtrogenhet med engelskspråkig ungdomslitteratur utifrån frågor om kön, klass och etnicitet
  • demonstrera goda kunskaper i den engelskspråkiga ungdomslitteraturens specifika villkor som litterär genre och kulturell företeelse 

Kursinnehåll

Moment 1: Litteratur och realia, 7, 5 hp

Litteratur (4 hp), realia (3,5 hp)

Moment 2: Språkdidaktik och akademisk engelska, 7,5 hp

Språkdidaktik (4,5 hp), akademisk engelska (3 hp)


Genomförande

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.


Examination

Moment 1:

Kursuppgifter litteratur (4 hp)

Kursuppgifter realia (3,5 hp)

Moment 2:

Kursuppgifter språkdidaktik (4,5 hp)

Kursuppgifter akademisk engelska (3 hp)


Examinator
Marie Wallin

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Horst, Marlise. Focus on vocabulary learning. Oxford: Oxford University Press.
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat eller webbaserat material.
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare vid kursens början. Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter litteraturU G VG4.00ObligatoriskV21
0002Kursuppgifter realiaU G VG3.50ObligatoriskV21
0003Kursuppgifter språkdidaktikU G VG4.50ObligatoriskV21
0004Kursuppifter akademisk engelskaU G VG3.00ObligatoriskV21