Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Radiografi - Digital bildhantering

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, E0014E
Kursen "Radiografi - digital bildhantering" ger dig grundläggande förståelse för hur en digital bild framställs och lagras. Kursen riktar sig till blivande röntgensjuksköterskor eller yrkesverksamma röntgensjuksköterskor som vill uppdatera sig inom digital teknik.

Målet är att du får grundläggande kunskaper om fundamentala bildanalysoperationer och system. Du kommer att lära dig hur bilden lagras i datorn och skickas vidare till databaser. Olika bildlagringsformat diskuteras och du får lära dig hur en tagen bild kan bearbetas för att antingen förbättras eller för att särskilja vissa områden i kroppen eller olika vävnadstyper. Uppbyggnaden av digitala bilder demonstreras med allmänna bildexempel som sedan kopplas till medicinska bilder.

Kursens verktyg är utvalda delar av kurslitteraturen ”Radiologi”, Peter Aspelin och Holger Pettersson (redaktörer), Förlag Studentlitteratur AB, ISBN10: 9144038879, ISBN13: 9789144038872 och kompletterande stenciler till föreläsningar som hålls vid LTU och via internetbaserade verktyg. Vi rekommenderar även viss fördjupande litteratur.

Datorlaborationer hålls på plats i Matlabmiljö för att nå fördjupning i grundläggande bildanalysoperationer och bildanalyssystem. Seminarier och eventuella studiebesök skall ge förankring till verksamheten. Kursen avslutas med ett projekt och opponering på annans projekt.

Det är en distanskurs med självinlärning (litteraturen skall läsas in på egen hand). Lektioner ges på LTU campus och via nätbaserat verktyg. Laborationer, seminarier och studiebesök genomförs vid samlingsdagar på LTU campus under två tillfällen som pågår en vecka var. Kursen avslutas med presentation och opponering av ett projektarbete.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Kruse

Johan Kruse, Universitetsadjunkt

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493931